1 opera di Bartholomeus van Assteyn è stato trovato