2 works of Nobuyoshi Araki were found

658
Nobuyoshi Araki,
1940 Tokio, Japan

UNTITLED (KAORI), 1997 C-type print, 2004 (colour) Darstellungsmaß: ...
» Details

Catalogue price: € 2.000 - 3.000

583
Nobuyoshi Araki,
geb. 1940 Tokio, Japan

MYTHOLOGY, 2001-2007 Schwarzweißfotografie. 101 x 75,3 cm. ...
» Details

Catalogue price: € 8.000 - 10.000