Friday, 8 December 2017

Auction Empire Interiors and Furniture of a Munich city apartment

» reset

Kleiner Beistelltisch
Kleiner Beistelltisch

Lot 2734 / Kleiner Beistelltisch

2734
Kleiner Beistelltisch

Höhe: 77 cm.
Durchmesser: 49 cm.
19. Jahrhundert.

Catalogue price € 60 - 80 Catalogue price€ 60 - 80  $ 67 - 90
£ 51 - 68
元 454 - 606
₽ 4,352 - 5,803

 

Metall, partiell bemalt, Stoffposamente, schmiedeeiserner Fuß. Starke Alterssp., besch. (113002129) (12)