Friday, 8 December 2017

Auction Hampel Living

» reset

Jugendstil Porzellanfigur

Lot 3130 / Jugendstil Porzellanfigur

Detailabbildung: Jugendstil Porzellanfigur

3130
Jugendstil Porzellanfigur

Höhe: ca. 24 cm.
Um 1900.
Manufaktur Ens. Besch. (11301639) (13)

Catalogue price € 300 - 500