Friday, 8 December 2017

Auction Hampel Living

» reset

Chinesische Porzellanvase

Lot 3069 / Chinesische Porzellanvase

Detailabbildung: Chinesische Porzellanvase Detailabbildung: Chinesische Porzellanvase

3069
Chinesische Porzellanvase

Höhe: 10 cm.
Blau-graue Glasur, Blaubemalung.

Catalogue price € 60 - 100

 

An der Wandung Glasurbrandverkrustung. (10414612) (11)